Anunț - Rezultatul selectării dosarelor de finațare nerambursabilă din bugetul local al Comunei Căbești - 2022

REZULTATUL SELECTĂRII  DOSARELOR DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ DIN BUGETUL LOCAL AL COMUNEI CĂBEȘTI PENTRU ANUL 2022

 În conformitate cu :

-  prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata;

- în temeiul Legii nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

- Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

-  Hotararea consiliului local nr. 29/21.04.2022 prvind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile bugetului local al comunei Cabesti pentru activitati nonprofit de interes local;

Pentru alocarea de fonduri nerambusabile au fost depuse următoarele dosare, care au fost verificate de către membrii comisiei de evaluare si selectie:

Nr. crt.

 Asociația/ Unitatea de cult

Nr. de înregistrare dosar

Rezultatul selecţiei dosarelor

 

Observații

1.

Asociația Orizont Verde

1980/20.05.2022

Admis

-

2.

Biserica Penticostală Goila

2044/27.05.2022

Admis

-

 

3.

Biserica Ortodoxă Remetea – Filia Josani

2064/30.05.2022

Admis

-

Dosarele declarate “admis” în urma selecţiei și evaluării vor încheia contracte de finanțare cu UAT Căbești în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului selecției.

Pentru încheierea și semnarea contractelor, asociațiile/ unitățile de cult ale căror dosare au fost declarate „admise” la selecţia și evaluarea dosarelor se vor prezenta la sediul Primăriei Comunei Căbești până în data de 07.07.2022.