Documente - Registrul pentru evidența hotărârilor autorității deliberative