Atracții locale

COMORI ALE NATURII ÎN COMUNA CĂBEȘTI

Dacă mergi în amonte pe Valea Strâmturii, după ce treci de cariera de piatră, vei descoperi o bijuterie carstică - ȘURA UȘORILOR. O arcadă înaltă atrage privirea, un pod natural, sub care te poți cățăra chiar cu ajutorul iederilor pe post de frânghie. Cei care se cațără vor avea parte de o surpriză, sus se vede încă un pod natural, mai mic decât cel de jos și o panoramă frumoasă.

Un izvor magic, IZVORUL PETRIFIANT, care transformă tot ce întâlnește în piatră, a fost descoperit pe Valea Sohodol, comuna Căbeşti este primul găsit până acum în Bihor şi un habitat extrem de rar în Europa. Apele de acest fel se numesc izvoare petrifiante cu formare de travertin.

Specie recent descoperită, RACUL BIHOREAN este de talie mică, circa 10 cm lungime, şi are o carapace netedă. La prima vedere, el nu diferă prea mult de ceilalţi raci europeni, însă  are trăsături unice: spre deosebire de racul de ponoare, are un bot mai scurt, solzii de pe antene sunt netezi, nu zimțați, iar tuberculii de pe suprafața cleștilor sunt mai mari şi mai rari.