Educație

Una dintre prioritățile strategice ale administrației locale din Comuna Căbești este EDUCAȚIA. În localitate există o școală gimnazială, în care învață în prezent aproximativ 150 de copii din satele comunei. Istoria învățământului din Căbești începe încă din secolul al XVII-lea, odată cu legile date de Maria Tereza şi Iosif al II-lea. împăraților pentru reglementare învățământului public. După aproape 300 de ani de educație pe plaiurile Căbeștiului, ne dorim o școală care să modeleze și să crească frumos copiii noștri, cetățenii de mâine ai comunității. 

Școala Gimnazială Căbești - aproape trei decenii de educație  

Şcoala ca instituţie, în comuna Căbești, datează din a doua jumătate a secolului al XVII-lea, în urma legilor date de cei doi împăraţi Maria Tereza şi Iosif al II-lea. La 12 februarie 1786 şi apoi la 3 aprilie 1788, prin Locotenenţa Domnească, Iosif al II-lea a provocat comitatul Bihor să ia măsuri şi să înfiinţeze şcoli în toate comunele ortodoxe din Bihor.

Din anul 1788 datează şi prima şcoală din Căbeşti, una dintre cele 14 înfiinţate în acel an. În anul 1793 Gheorghe Tokodi, directorul şcolilor face o vizită la Căbeşti şi menţionează că aici erau înscrişi 43 de copii, din care frecventau şcoala doar 21. Mai aflăm că şcoala era întreținută de săteni şi se afla într-o stare foarte bună. Cele 78 de şcoli din Bihor existente în 1816 au fost împărţite în trei clase, în funcţie de starea lor, de munca depusă de profesor, de numărul de elevi. Şcoala din Căbeşti a fost încadrată în clasa a III-a, iar salariul învăţătorului consta în „30 cubule de grâu, 16 kg cucuruz, 30 porţi de fân, drept de păşunat pentru vaci, 60 rft şi 12 stânjeni lemn de casă”.

La 1816 şcoala din Căbeşti este declarată şcoală districtuală fiindu-i anexate 6 sate din apropiere: Roşia, Lazuri, Gurbeşti, Goila, Josani, Sohodol. De educaţia copiilor s-au ocupat o serie de preoţi şi dascăli, care de multe ori erau necalificaţi.

Actualul sediu al Şcolii cu clasele I-VIII Căbeşti a fost construit între 1969-1970 prin contribuţia satului şi munca voluntară a locuitorilor comunei. În timp au fost construite  şcoli cu clădiri proprii în toate cele 4 sate ale comunei, şcoli care au funcţionat până în 2009, atunci când s-a reorganizat activitatea rămânând funcţionale doar şcolile din Căbeşti şi Sohodol iar mai apoi doar școala de centru de la Căbești. De asemenea în localitatea Căbești s-a construit şi funcţionează o grădiniţă cu două nivele, iar în celelalte sate au funcţionat de asemenea grădiniţe cu program normal. În prezent sunt funcționale grădinițele din Gurbești și Sohodol.

De-a lungul timpului şcoala a fost condusă, printere alții de: Gheorghe Crăciun, Ioan Moghiş, Ecaterina Sere, Ioan Pantea, Ioan Petcu , Bonce Bunta, Călin Gheorghe Ardelean și Adrian Nicolae Micula.

În timp au fost construite  şcoli cu clădiri proprii în toate cele 4 sate ale comunei (Gurbești, Goila, Josani, Sohodol), şcoli care au funcţionat până în 2009, atunci când s-a reorganizat activitatea, rămânând funcționale doar şcolile din Căbeşti şi Sohodol, iar mai apoi doar școala de centru de la Căbești.

De asemenea în localitatea Căbești s-a construit şi funcţionează o grădiniță cu două nivele, iar în celelalte sate funcţionează de asemenea grădinițe.

În anul școlar 2020-2021 școala are ca efectiv un număr de 147 elevi: preșcolari 44, ciclul primar 57, ciclul gimnazial 46.

(sursa informațiilor: Mirela Florentina David, Gheorghe Marinel David-„Comuna Căbești-Pagini de monografie”, 2017; „Jurnalul satului Căbești nr.3, 2021)

Mai multe despre Școala Gimnazială Căbești puteți afla și direct de pe site-ul instituției de învățământ preuniversitar (accesează AICI).