Comisii de specialitate

Comisia pentru avizare numărul 1

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: programe pentru dezvoltare economic-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț.

Comisia de avizare numărul 1 este formată din consilierii:

 • Toda Silviu – Miron
 • Blaj Mihaela – Violeta
 • Băcuș Cornel - Dumitru
 • Sârb Ionel – Adrian
 • Bejan Vasile

Comisia pentru avizare numărul 2

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: administrație public locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, protecția mediului și turism.

Comisia pentru avizare nr. 2 este formată din consilierii:

 • Fericel Andrei – Dorel
 • Moghis Ioan-Marius
 • Iștoc Nicolae - Gheorghe

Comisia pentru avizare numărul 3

Comisia este constituită pentru următoarele domenii de activitate: învățământ, sănătate și familie, cultură, muncă și protecție social, protecția copiilor, activițăți sportive și de agreement.

Comisia pentru avizare numărul 3 este formată din consilierii:

 • Gavriș Florin
 • Lezeu Dan
 • Gal Liliana