Financiar – contabil,  Resurse umane

Compartiment Financiar – contabil,  Resurse umane:

a) Relații ierarhice:

 • subordonat primarului;

b) Relații de colaborare:

 • cu toate compartimentele din cadrul aparatului de specialitate, pentru elaborarea necesarului privind cheltuielile, identificarea surselor de finanţare, derularea unor proiecte complexe cu finanţare diversificată;
 • cu toate   compartimentele   din   cadrul   aparatului   de   specialitate,   pentru identificarea contribuabililor (persoane fizice și juridice);
 • cu Compartimentul  Registrul   agricol si Stare Civila pentru întocmirea matricolei și a bazei de impozitare;

c) Relații de control:

 • controlează activitatea desfasurara de personalul compartimentele aflate în subordinea sa;
 • controlează şi   urmăreşte   încasarea   impozitelor   şi   taxelor   locale,   taxele speciale, stabilite prin hotărâri ale Consiliului local poate fi controlat de Curtea de Conturi.
 • controlează şi urmăreşte investiţiile şi derularea contractelor de la nivelul unităţii;

d) Competențe:

 • ia măsuri pentru elaborarea în termen a bugetelor într-o pronunțată dimensiune participativă;
 • semnarea actelor interne elaborate de către serviciu, precum şi ale actelor care ies din instituţie şi care implică instituţia financiară, împreună cu conducătorul instituţiei.
 • ia măsuri pentru colectarea impozitelor și taxelor locale, împreună cu conducătorul instituţiei.
 • ia măsuri pentru ducerea la îndeplinire a programului anual de achiziţii publice. 

Mai multe detalii despre competențele și atribuțiile acestui compartiment puteți afla din Regulamentul de organizare și funcționare al apartului de specialitate al Primarului Comunei Căbești (CITEȘTE REGULAMENTUL AICI)