Anunț privind rezultatul etapei de selecţie dosare la concursul de recrutare în vederea ocupării a două funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Primăriei Comunei Căbești