Anunț privind reluarea procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale

Comuna Căbești anunță reluarea procedurii de desfășurare a concursului pentru ocuparea a două funcții contractuale. 

Având în vedere prevederile art. 38 alin (1) lit. ”b” din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările şi completările  ulterioare; Coroborate cu dispozițiile Hotărârii Consiliului Local privind înființarea, prin reorganizarea Compartimentului Servicii Auxiliare din subordinea directă a Viceprimarului Comunei Căbești, a Serviciului de Utilități Publice al Comunei Căbești, structură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al comunei Căbești;

Primăria Comunei Căbești, cu sediul în Comuna Căbești str Principală nr. 10, reia, din motive obiective, procedura desfăşurării concursului organizat pentru ocuparea a două funcții contractuale vacante respectiv, a funcției contractuale de execuție vacante de casier și a funcției contractuale de conducere vacante de șef serviciu al Serviciului de Utilități Publice al Comunei Căbești.

Precizăm faptul că, la reluarea procedurii de organizare a concursului, vă vom comunica noile date de desfășurare a probelor, iar candidaturile înregistrate la concurs se consideră valide dacă persoanele care au depus dosarele de concurs îşi exprimă în scris intenţia de a participa din nou la concurs la noile date. În situaţia în care, la reluarea procedurii de concurs, în dosare există documente a căror valabilitate a încetat, candidaţii au posibilitatea de a le înlocui până la data prezentării la post, în cazul în care sunt declaraţi admişi la concurs.