Anunț privind acordarea de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes general.

Comuna Căbești anunță lansarea procedurii pentru acordarea de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru activităţi nonprofit
de interes general.

Entitățile interesate sunt invitate să consulte anunțul de participare și Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comuna Căbești alocate pentru activități nonprofit de interes local.