Anunt Modernizare rețea de alimentare cu apă și  înființare rețea de canalizare menajeră cu stație de epurare in comuna  Căbești, judetul Bihor, Etapa 1,2