Anunț de participare pentru acordare de finanțare nerambursabilă de la bugetul local pentru unitățile de cult din comuna Căbești

Comuna Căbești anunță lansarea procedurii pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult din comuna Căbești, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România. 

Entitățile interesate sunt invitate să consulte anunțul de participare și Regulamentul privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Comuna Căbești alocate pentru activități nonprofit de interes local.